Edukacija iz seksualnog savjetovanja

Opis:

Edukacija ima za cilj povećati znanje iz područja ljudske seksualnosti te seksualnog zdravlja. Detaljnije, polaznici će nakon edukacije jasnije znati kako prepoznati patološke forme seksualnosti, moći će lakše voditi dijagnostički intervju, kao i izraditi konceptualizaciju slučaja. Od ženskih poremećaja predavanje će biti usmjereno na smanjenu seksualnu želju/manjak uzbuđenja, poremećaje postizanja orgazma te bol prilikom seksualnih odnosa, dok će kod muškaraca biti riječi o erektilnom poremećaju, prijevremenoj i odgođenoj ejakulaciji. Kroz radionički tip rada polaznici će biti upoznati sa specifičnim tehnikama u radu s osobama sa spomenutim poremećajima.   

Edukatorica:

dr.sc. Tanja Jurin je viša asistentica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku za psihologiju (Katedra za zdravstvenu i kliničku psihologiju). Do sada je učestvovala na više domaćih i međunarodnih naučnih projekata iz područja seksualnosti. Osmislila je i vodi kolegij Psihologija seksualnosti na diplomskom studiju psihologije te na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz kliničke psihologije. Terapijski i savjetodavno radi već 15 godina provodeći kognitivno bihevioralnu terapiju. 2006. godine započela je edukaciju iz područja seksualne terapije koju je dovršila 2012. te postala sertifikovana seksualna terapeutkinja. Od tada učestvuje kao edukatorica i supervizorica novih generacija polaznika/ica za seksualnu terapiju i savjetovanje pri Hrvatskom društvu za seksualnu terapiju.

Raspored:

Dan 1.

09.00 – 10.30 Uvod, predstavljanje, seksualno zdravlje i ciklus seksualnog odgovora (2×45 min)
10.30 – 10.45 Pauza
10.45 – 12.45 Seksualno ponašanje i stavovi  (3×45 min)
13.00 – 14.00 Pauza za ručak
14.00 – 15.30 Seksualni poremećaji kod žena (2×45 min)
15.30 – 15.45 Pauza
15.45 – 18.00 Seksualni poremećaji kod muškaraca (3×45 min)


Dan 2.

09.00 – 10.30 Osnove seksualnog savjetovanja – intervju (2×45 min)
10.30 – 10.45 Pauza
10.45 – 12.15  Osnove seksualnog savjetovanja  – specifične tehnike  I (2×45 min)
12.15 – 12.30 Pauza
12.30 – 13.30 Osnove seksualnog savjetovanja  – specifične tehnike  II (2×45 min)
13.30 – 14.00 Evaluacija, povratne informacije, dovršetak

Teme:

  1. Seksualno zdravlje (uopšteno)
  2. Ciklus seksualnog odgovora
  3. Seksualno ponašanje i stavovi
  4. Seksualni poremećaji kod žena
  5. Seksualni poremećaji kod muškaraca
  6. Osnove kliničkog intervjua kod seksualnih problema
  7. Specifične tehnike u tretiranju seksualnih problema

Cjiena:

Ukupna cijena edukacije je 350,00 KM. Pola navedenog iznosa treba uplatiti odmah za rezervaciju mjesta, a drugu polovinu najkasnije sedam dana prije održavanja edukacije. U slučaju odustajanja, novac uplaćen za prijavu se ne vraća. U slučaju otkazivanja edukacije novac uplaćen za prijavu će biti vraćen.

Navedene iznose potrebno je uplatiti na račun Prana d.o.o. Banja Luka broj 567-24111-000-635-74 (Sberbank).

Cijena edukacije u evrima je 185,00 EUR. Uplate iz inostranstva se mogu uplatiti na sledeći račun:
Prana d.o.o. Banja Luka, Nikole Tesle 5
IBAN: BA39 5672 4100 0055 2763
SWIFT: SABRBA2B
Sberbank a.d. Banja Luka

Svrha uplate: Stručni sastanak SE