Sedam znakova depresije

Tuga ili razdražljivost

Iznenadne promjene raspoloženja, osjećaj tuge ili beznađa mogu biti znak depresije. Takođe, može se primijetiti povećan nivo anksioznosti.

Problemi sa pamćenjem

Depresivne osobe češće su zabrinute zbog problema sa pamćenjem i koncentracijom.

Hronični umor ili poremećaj sna

  Moguće je primjetiti nedostatak energije ili promjene u obrascima spavanja. Depresivne osobe se mogu boriti da zaspu noću ili da ostanu budne tokom dana.

Socijalno povlačenje

Izbjegavanje da napuste kuću ili da posjete prijatelje ili porodicu. Često je prisutan gubitak interesa za hobije ili prestanak sa ranijim aktivnostima.

Neobjašnjivi bolovi

Nije neuobičajeno da se duševni bol manifestuje i kroz fizički bol. Narušeno zdravlje, bilo da se radi o hroničnim bolestima ili invaliditetu, takođe mogu doprinijeti osjećaju depresije.

Usporeni pokreti i govor

Jezičke i motoričke sposobnosti depresivnih osoba mogu se usporiti, ali ipak ostaju funkcionalne. Ovo je važna razlika u odnosu na osobe sa demencijom koje takođe imaju narušene jezičke i motoričke sposobnosti.

Gubitak apetita

Depresivni pacijenti često imaju gubitak apetita, što dovodi i do gubitka težine. Zbog ovoga treba posebnu pažnju obratiti na preskakanje obroka.