Najčešći poremećaji koji zahtijevaju stručnu pomoć

Anksiozni poremećaji

  • Panični poremećaj – napad intenzivnog “neizdrživog” straha, osjećaj užasa i nadolazeće propasti praćen tjelesnim simptomima poput lupanja srca, znojenja, drhtanja, osjećaja nedostatka vazduha, bola u prsima, mučnine, vrtoglavice, nesvjestice i sl. Često su prisutni i strah od gubitka kontrole, strah od smrti, strah “da će se poludjeti”.
  • Agorafobija – strah od mjesta ili situacija iz kojih bi bijeg bio otežan ili nemoguć te njihovo izbjegavanje – otvoren prostor, javna mjesta, mnoštvo ljudi i sl.
  • Socijalna fobija – strah od ljudi i socijalnih situacija, iracionalni strah od negativne procjene drugih ljudi.
  • Opšti anksiozni poremećaj – pretjerana zabrinutost, neodređena anksioznost, uznemirenost, psihomotorna napetost, katastrofična razmišljanja sa smetnjama u vidu lakog umaranja, teškoća koncentracije, poremećaj spavanja.
  • Opsesivno-kompulzivni poremećaj – prisilne, ponavljajuće i nametajuće misli sa ponavljajućim, svjesnim ponašanjima i radnjama koje osoba doživljava nametnutima poput brojanja, provjeravanja, čišćenja, izbjegavanja. Opsesije i kompulzije mogu se pojaviti odvojeno ili istovremeno.
 
Poremećaji raspoloženja
 
  • Jedna depresivna epizoda i povratni depresivni poremećaj (ponavljanje depresivnih epizoda) – sniženo raspoloženje, smanjeno zadovoljstvo u svim aktivnostima, gubitak volje, inicijative, energije i interesa, osjećaj krivice, teškoće koncentracije, pamćenja i mišljenja, problemi sa snom, ponekad su prisutna i suicidalna razmišljanja.


Suicidalnost

  • Obuhvata različita ponašanja kojima je zajedničko ugrožavanje sopstvenog života, s ciljem da se učini samoubistvo. Riječ je o smanjenom nagonu za samoodržanjem. Rizični faktori koji povećavaju rizik od suicida dijele se na psihijatrijske – prethodni suicidalni pokušaj, suicid u porodici i postojavanje psihijatrijskog poremećaja, tjelesne – opšte loše stanje, hronični bolovi, nepokretnost, onesposobljenost i hroničnost bolesti, psihološke – osjećaj beznađa i osjećaj manje vrijednosti, traumatski događaji u djetinjstvu, izostanak emocionalne podrške, bračni problemi, socijalne – socioekonomski status, stresni događaji, izostanak socijalne podrške i demografske – pol, bračno stanje, zaposlenost, rasa, religija.
 
Poremećaji vezani uz stres
 
  • Reakcije na težak stresakutna stresna reakcija koja se pojavljuje nakon izloženosti veoma stresnom životnom događaju i traje do mjesec dana, posttraumatski stresni poremećaj koji se javlja nakon izlaganja ekstremnom traumatskom iskustvu i predstavlja produžen odgovor na stresni događaj i poremećaji prilagođavanja koji nastaju zbog trajnih neprijatnih okolnosti koje dovode do značajnih promjena u životu kao npr. problemi u školovanju, problemi na poslu, problemi u odnosima sa ljudima, problemi prilagođavanja na novu sredinu, prilagođavanje na bolest, tugovanje i sl,


Somatoformni poremećaji

  • Brojni, višestruki i ponavljajući tjelesni simptomi koji se ne mogu objasniti medicinskom obradom. Navedene simptome prate anksioznost, depresivnost i umor.