Klinička psihologija

Klinička psihologija je jedno od najvećih područja primijenjene psihologije koje se bavi istraživanjem, prevencijom, dijagnostikom i tretmanom neprilagođenog i odstupajućeg doživljavanja i ponašanja. Osim toga, primjena saznanja iz kliničke psihologije pridonosi poboljšanju kvaliteta života i ima preventivni učinak na psihičko zdravlje pojedinca i zajednice. Klinički psiholozi primjenjuju naučna saznanja iz psihologije sa ciljem unapređenja mentalnog zdravlja i pružanja psihološke pomoći pojedincima, porodicama, institucijama i društvu u cjelini.

Razlika između psihičkih smetnji, poremećaja i bolesti

Psihičke smetnje – prolazna stanja emocionalne nelagode i/ili napetosti. Povremeno pogađaju sve ljude i ne ostavljaju posljedice na funkcionisanje.

Psihički poremećaji – doživljavanje i ponašanje koje odstupa od uobičajenog, samoj osobi i/ili njenoj okolini, predstavlja smetnju i narušava funkcionisanje. Poremećaj može biti ograničenog trajanja i ne mora se ispoljavati u svim segmentima života.

Psihičke bolesti – osoba pokazuje znake trajno narušenog kognitivnog, emocionalnog i socijalnog funkcionisanja koje je uočljivo u svim aspektima funkcionisanja osobe i nezavisne su od situacija. Često imaju ponavljajući karakter, odnosno pogoršanja bolesti se smjenjuju s „mirnim“ razdobljima.

Šta je šta?

Psihičke bolesti i poremećaji ometaju funkcionisanje i izazivaju stalan i snažan osjećaj lične patnje.

  • Bliske osobe, a ponekad i šira okolina mogu uočavati promjene u ponašanju.
  • Nezavisne su od vanjskih događaja.
  • Dugotrajne su.

Npr. anksiozni poremećaji, poremećaji raspoloženja, psihotični poremećaji, somatoformi poremećaji, zavisnosti, psihoorganski poremećaji…

Smetnje prilagođavanja na zahtjeve okoline

  • Zavise od vanjskih događaja.
  • Kratkotrajne su.
  • Ne zadovoljavaju kriterijume psihičkih poremećaja.
  • Neprijatne su – skoro uvijek uključuju emocije tuge, straha, ljutnje…

Npr. problemi u školovanju, problemi na poslu, problemi u odnosima sa ljudima, problemi prilagođavanja na novu sredinu, prilagođavanje na bolest, tugovanje…

Tokom života oko 30% ljudi će imati neki poremećaj (20% ima poremećaj u ovom trenutku), 100% ljudi će tokom života imati neku psihičku smetnju.