Edukacije

Edukacija Wartegg test 1

Datum održavanja: 12. oktobar 2019.

Mjesto: Banja Luka

Wartegg test crteža je već četrdesetak godina u upotrebi širom Evrope. Iskustva govore o korisnosti ove tehnike u dijagnostici i praćenju poboljšanja u psihoterapiji. Naročito se pokazao efikasan u situacijama kada ispitanik ima “korist” od rezultata psihološke obrade. Kao što svi znamo objektivni testovi su u takvim situacijama gotovo nekorisni, jer je mogućnost kontrole odgovora na njima velika. Ovom tehnikom dobijamo moćno dijagnostičko sredstvo.

Predavači: dr. sc. Nataša Jokić-Begić i mr. sc. Andreja Kostelić-Martić

Ciljna grupa kojoj je edukacija namijenjena: Psiholozi

Edukacija iz seksualnog savjetovanja

Datum održavanja: 09-10. novembar 2019.

Mjesto: Banja Luka

Edukacija ima za cilj povećati znanje iz područja ljudske seksualnosti te seksualnog zdravlja. Detaljnije, polaznici će nakon edukacije jasnije znati kako prepoznati patološke forme seksualnosti, moći će lakše voditi dijagnostički intervju kao i izraditi konceptualizaciju slučaja.

Predavač: dr. sc. Tanja Jurin, univ. spec. klin.

Ciljna grupa kojoj je edukacija namijenjena: Psiholozi i psihijatri

Neuropsihološka procjena djece i odraslih

Datum održavanja:

Mjesto: Banja Luka

Sadržaj edukacije: Definicija, istorija, osnovne pretpostavke i načela neuropsihološke dijagnostike. Etiologija i klasifikacija organskih oštećenja mozga te posljedični deficiti kognitivnih, izvršnih i emocionalnih funkcija. Psihodijagnostički instrumenti koji se koriste u neuropsihološkoj procjeni. Neuropsihološke baterije. Specifičnosti primjene i interpretacije kliničkih psihodijagnostičkih instrumenata u neuropsihološkoj procjeni. Integracija i interpretacija podataka dobijenih neuropsihološkom procjenom. Pisanje nalaza neuropsihološke procjene. Specifičnosti neuropsihološke dijagnostike djece.

Predavač: prof. dr. sc. Slavka Galić

Ciljna grupa kojoj je edukacija namijenjena: Psiholozi