Terapija prihvatanjem i posvećenošću (eng. Acceptance and Commitment Therapy, ACT)

ACT RADIONICA „Život vrijedan življenja“

Da li živite život koji želite u ovom trenutku? Da li je vaš život fokusiran na ono što vam je najvažnije? Šta ako biste mogli da živite život koji će biti onakav kakav želite da bude sada, počevši upravo od ovog trenutka? Ne tražim od vas da vjerujete da je to moguće, već samo da budete otvoreni prema mogućnosti da je to tako i dovoljno otvoreni da ste voljni da preduzmete korake u pravcu u kome želite da krene vaš život.

Često živimo svoj život vodeći se mnogim beskorisnim i netačnim uvjerenjima koja nas vode u začarani krug u kojem što više pokušavamo da nađemo sreću to više patimo. Svi želimo sreću i težimo ka njoj. Čak je i Dalaj Lama rekao:“Sama svrha života je potraga za srećom.“ Ali šta je tačno ta neuhvatljiva stvar koju konstantno tražimo? Riječ „sreća“ ima dva veoma različita značenja. Prvo se obično odnosi na osjećaj – osjećaj zadovoljstva i radosti. Svi uživamo u srećnim osjećajima, tako da nije čudno što jurimo za njima. Međutim, kao i sva naša druga osjećanja, osjećanja sreće ne traju dugo. Bez obzira na to koliko jako pokušavamo da ih zadržimo, svaki put nam izmaknu. Drugo značenje sreće je “bogat, ispunjen i smislen život”. Kada se usmjerimo na ono što nam je istinski važno i djelujemo u skladu sa tim, onda naš život postaje bogat, potpun i ispunjen smislom i doživljavamo snažan osjećaj vitalnosti. To nije neki kratkotrajni osjećaj – to je dubok osjećaj života vrijednog življenja. Iako nam takav život nesumnjivo pruža mnogo prijatnih osjećaja takođe će nam pružiti i neprijatne, kao što su tuga, strah i bijes. To je očekivano jer ako živimo ispunjen život osjetićemo pun spektar ljudskih emocija. Kao ljudska bića, svi smo suočeni sa činjenicom da je bol sastavni dio života. Prije ili kasnije svi ćemo postati nemoćni, razboljeti se i umrijeti. Takođe, prije ili kasnije izgubićemo odnos sa nekim kroz odbacivanje, razdvajanje ili smrt. Doći ćemo licem u lice sa krizom, razočaranjem i neuspjehom. Dobre vijesti su da, iako ne možemo da izbjegnemo navedenu bol, možemo naučiti da se bolje nosimo sa njom. Zamislite da je ova radionica putovanje kroz stranu zemlju – mnogo toga će izgledati neobično i novo. S druge strane, nešto će izgledati poznato, ali nekako suptilno drugačije. Može se dogoditi da se osjetite izazvano i suočeno ili uzbuđeno i zabavljeno. Dajte sebi malo vremena na ovom putovanju. Umjesto da žurite naprijed, uživajte potpuno. Prestanite kada nađete nešto stimulativno ili neobično. Istražite to duboko i naučite što više iz toga. Stvoriti život vrijedan življenja veliki je poduhvat i potrebno je odvojiti vrijeme za to. Psihološki problemi s kojima ste se prije borili mogu u tehničkom smislu ostati (ili ne), ali to neće ni biti bitno ako ostanu u formi u kojoj vam više ne smetaju da živite svoj život u potpunosti.

Program se sastoji od 7 modula. Pored teorijskog dijela veoma je važno svakodnevno odvojiti vrijeme za čitanje materijala dobijenih na radionici i primjeni naučenog.

Prvi modul: SREĆA I PATNJA

Zamka sreće – kako nas popularne predstave/misli o sreći čine nesrećnima.
Zašto svi patimo i šta možemo uraditi u vezi toga.
Nauka o istinskoj sreći.
Prvi koraci do bogatijeg, ispunjenijeg života.

Drugi modul: NOVI NAČIN

Kako borba sa bolnim osjećanjima sve još više pogoršava.
Radikalno novi način reagovanja na emocionalnu bol.
Kako izvući moć iz anksioznosti.
Kako smanjiti uticaj svakog bolnog osjećanja.

Treći modul: BITI SLOBODAN

Kako su naši umovi evaluirali da misle negativno (i zašto pozitivno razmišljanje često zakaže).
Kako izvući moć iz negativnih misli.
Kako prekinuti zabrinutost, ruminiranje i ostale procese razmišljanja koji nisu od pomoći.
Kako se osloboditi samokritike, samoprocjene i mržnje prema sebi.

Četvrti modul: BITI U SADAŠNJEM TRENUTKU

Puna svjesnost bez meditacije.
Kako živjeti u sadašnjem trenutku.
Kako cijeniti život i uživati u njemu.
Kako fokusirati pažnju i uključiti se u sve što radite.

Peti modul: SMISAO I SVRHA

Kako pronaći svoj unutrašnji kompas koji će voditi vaše životno putovanje.
Kako dati svakom aspektu života značenje i svrhu.
Kako da se duboko motivišete.
Kako obogatiti i poboljšati sve što radite.

Šesti modul: RADITI ONO ŠTO JE VAŽNO

Kako se nositi sa preprekama iz prošlosti kao što su anksioznost, sumnja u sebe i nisko samopouzdanje.
Kako da radite ono što vam je važno, čak i kad je teško.
Kako da održite svoje pozitivne promjene tokom vremena.

Sedmi modul: BITI DOBAR PREMA SEBI

Kako da se nosite sa bolnim osjećanjima, a da im ne dopustite da vas preplave.
Kako razviti samopoštovanje i ljubaznost prema sebi.
Kako izgraditi bogatije odnose sa sobom i drugima.
Kako transformisati bol u saveznika.

Program je zasnovan na naučno dokazanom modelu terapije zvanom ACT (Terapija prihvatanjem i posvećenošću) koja je uspješno pomogla milionima ljudi širom svijeta da značajno redukuju simptome stresa, anksioznosti i depresije, dok grade bogatiji, ispunjeniji život. Sam program nije posebno osmišljen kao tretman za depresivne, anksiozne ili druge kliničke poremećaje, ali principi i alati programa mogu se vrlo uspješno koristiti u kombinaciji sa ostalim vidovima liječenja.

Ako ste uključeni u neki vid psihoterapije zamolite svog psihoterapeuta da pogleda šta ovaj program uključuje i da iznese svoje mišljenje da li je ovo pravi izbor za vas u ovom trenutku. Principi i tehnike u okviru ovog programa mogu se veoma uspješno koristiti kao dodatak drugim tretmanima (za širok spektar poremećaja mentalnog zdravlja). Principi i alati ovog programa mogu se vrlo uspješno primijeniti, bez obzira na to da li trenutno koristite neke lijekove propisane od strane psihijatra i sl. Program je kreiran tako da se uklopi u svačiji raspored, čak i kada ste veoma zauzeti jer je podijeljen na jednostavne module koji se mogu uraditi svojim ritmom – npr. 10 minuta u vreme ručka, 20 minuta u večernjem periodu. Predlažemo vam da izdvojite najmanje 90 minuta sedmično da biste bili sigurni da imate dovoljno vremena da sve usvojite i pregledate sav programski materijal.

Da li će me program učiniti srećnijom/srećnijim?

Da, postoji velika šansa da će vas ovaj program učiti srećnijim/srećnijom, sve dok aktivno primjenjujete principe koje naučite. Dobićete alate i tehnike koji su vam potrebni za izgradnju bogatijeg i ispunjenijeg života, za efikasno suočavanje sa neizbježnim bolnim osjećanjima koje život donosi i za poboljšanje stepena radosti i zadovoljstva u svakodnevnom životu.

Način rada:

Individualni i grupni.

Voditeljka programa:

Program vodi Jelena Đorđić, specijalista kliničke psihologije koja je vještine iz ACT terapije (Terapija prihvatanjem i posvećenošću) učila od dr Igora Krnetića (Centar za kognitivno-bihejvioralnu terapiju) i osnivača ACT terapije Stevena C. Hayesa.