Month: July 2019

Suočavanje sa hroničnom bolešću

Suočavanje sa hroničnom bolešću

Neosporno je da su načini kojima se osoba suočava s hroničnom bolešću vrlo važni za razumijevanje mentalnih i tjelesnih ishoda bolesti. Tako je npr. kod osoba koje boluju od reumatoidnog artritisa važno ispitati suočavanje sa bolom, kod osoba oboljelih od dijabetesa suočavanje sa promijenjenim režimom ishrane, a kod osoba oboljelih od karcinoma suočavanje sa osjećajem […]